W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Śmiłowie w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

23.07.2015

Zarządzenie Nr 32/2015

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Śmiłowie w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13a § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) po uzyskaniu zgody Komisarza Wyborczego w Pile zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Śmiłowie z Wiejskiego Domu Kultury w Śmiłowie ul. Osiedle Sportowe 1, na siedzibę w Szkole Podstawowej w Śmiłowie ul. Pilska 40.

2. Zmiana siedziby Obwodowej Komisji do spraw Referendum, o której mowa w ust. 1 obowiązuje w czasie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu w Poznaniu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory, tablicy ogłoszeń sołectwa Śmiłowo, Zelgniewo, Brodna i Jeziorki, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.11.2022 07:39 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Śmiłowie w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 1.0 30.11.2022 07:39 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}