W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie

07.06.2019

 ZARZĄDZENIE NR 24/2019

WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 poz. 1587) zarządza się, co następuje:


§ 1 Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie, Dziembowo 148, 64-810 Kaczory.


§ 2 Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie, Dziembowo 148, 64-810 Kaczory, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na stronie Internetowej Urzędu Gminy Kaczory.


§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty w Kaczorach.


§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Materiały

OGŁOSZENIE​_O​_KONKURSIE-SP.DZIEMBOWO
OGŁOSZENIE​_O​_KONKURSIE-SPDZIEMBOWO.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 09:24 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie 1.0 03.10.2022 09:24 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"24 2019","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"7 czerwca 2019","registerId":20055402,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}