W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XL Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory

30.11.2023

XL sesja rady Miasta i Gminy Kaczory

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Rady Miasta i Gminy Kaczory

Rada Miasta i Gminy Kaczory zawiadamia mieszkańców, że
w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 12:00 (czwartek)
w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach
odbędzie się XL sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Kaczory
/-/ Stefan Kowal

Porządek XL sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Burmistrza.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaczory – rejon ulicy Dworcowej (teren GS)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Rzadkowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.
 13. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 19. Zakończenie.

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2023 14:22 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Miasta i Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XL Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory 3.0 30.11.2023 11:58 Maciej Górka
XL Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory 2.0 23.11.2023 11:14 Maciej Górka
XL Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory 1.0 22.11.2023 14:22 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}