W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Spotkanie z okazji zakończenia kadencji 2014-2018

21.10.2018

Spotkanie z okazji zakończenia kadencji 2014-2018

Zakończenie kadencji

W piątek, 12 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji zakończenia kadencji 2014-2018. Spotkali się na nim: sołtysi, radni, pracownicy samorządowi, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni działacze oraz przedstawiciele jednostek współpracujących z samorządem gminnym. Zorganizowane spotkanie było okazją do podsumowania mijającej kadencji oraz złożenia podziękowań za czteroletnią współpracę.

Zakończenie kadencji

W swojej wypowiedzi wójt gminy Kaczory podkreślił, że minione cztery lata były  bardzo pomyślne. Samorząd zrealizował wszystkie zaplanowane zadania, a nawet trochę więcej. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy i stabilności w składzie osobowym rady gminy. Podkreślił dużą rolę wszystkich organizacji społecznych działających na terenie gminy, które wspierały samorząd przy realizacji wielu zadań i poprzez swoją działalność troszczyły się o dobrą atmosferę w swoich miejscowościach. Odniósł się do oświaty, w której w minionej kadencji nastąpiło dużo zmian, a także rolnictwa i przedsiębiorczości na terenie gminy. W dalszej części wypowiedzi przedstawił kondycję finansową gminy, wymienił najważniejsze zrealizowane  inwestycje i działania  z zakresu planowania przestrzennego. Podsumowując kadencję włodarz gminy nie mógł pominąć informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, które dobitnie potwierdzają wysoki poziom rozwoju gminy. Wśród wielu wymienionych był m.in. certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji – 2018”, który miejscowy samorząd otrzymał w minionym tygodniu za działania na rzecz oświaty.  Kończąc wypowiedź pan Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim za pracę dla dobra gminy, podkreślając, że każda z obecnych na spotkaniu osób wniosła cząstkę w jej rozwój  i przyczyniła się do tego, że gmina Kaczory jest przyjaznym miejscem do zamieszkiwania.

Głos zabrał również pan Stefan Kowal –  przewodniczący Rady Gminy Kaczory, który oprócz podziękowań za współpracę przestawił zamierzenia inwestycyjne Komitetu Wyborczego Wyborców Brunona Wolskiego Stabilna Gmina na latach 2018-2023. Najważniejsze  z nich to: remont przedszkola i szkoły podstawowej w Kaczorach oraz kapitalne remonty placówek przedszkolnych w Dziembówku, Morzewie i Dziembowie, zagospodarowanie jez. Kopcze poprzez budowę m.in. wiaty biesiadnej, promenady wraz z oświetleniem, ścieżki edukacyjnej, budowa ścieżek rowerowych Kaczory-Krzewina-Dziembowo, Kaczory-Rzadkowo, Rzadkowo-Prawomyśl-Byszewice oraz Zelgniewo-Brodna, budowa samoobsługowych stacji napraw rowerów z miejscami parkowania i odpoczynku, budowa Wiejskiego Domu Kultury w Krzewinie z boiskiem sportowym i placem zabaw dla dzieci, budowa remizy OSP w Prawomyślu, zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP Prawomyśl i Zelgniewo, budowa ul. Leśnej oraz Gajowej w Kaczorach wraz z oświetleniem, budowa ulic i chodników w Śmiłowie (ul. Górna, ul. Sosnowa oraz połączenie ul. Klonowej z Zelgniewem, przebudowa dróg gminnych w Jeziorkach, Dziembówku oraz drogi gminnej Śmiłowo-Brodna, konserwacja i naprawa dróg gruntowych na terenie całej gminy.

W dalszej części spotkania radni mijającej kadencji otrzymali pamiątkowe publikacje książkowe oraz specjalne listy z podziękowaniami za zaangażowanie w pracę Rady Gminy Kaczory. Słowa podziękowania do wójta gminy Kaczory skierowali  m.in. radni, sołtysi oraz strażacy.

Spotkanie podsumowujące mijającą kadencję miało piękną muzyczną oprawę. Przed zebranymi gośćmi wystąpił wybitny aktor, piosenkarz  – Janusz Zbiegieł  w koncercie muzyki francuskiej „Paryżu, kocham cię”.

Zdjęcia (15)

{"register":{"columns":[]}}