W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Spotkanie noworoczne w Kaczorach

14.02.2019

Spotkanie noworoczne

Podsumowanie roku

W piątek, 8 lutego  wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal zaprosili obecnych i byłych działaczy z terenu gminy Kaczory do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach na tradycyjne spotkanie noworoczne. Wspólne spotkanie było jak co roku okazją do podsumowania pracy w 2018 r. i wręczenia indywidualnych podziękowań osobom, które w największym stopniu zasłużyły się dla dobra gminy.

Zaproszenie wójta gminy Kaczory jak co roku  przyjęli: sołtysi, radni, prezesi klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, proboszczowie miejscowych parafii, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy, strażacy, kierownicy zakładów pracy, pracownicy samorządowi, posłowie RP, wykonawcy bieżących inwestycji oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządem gminnym.

Podczas spotkania wójt gminy Brunon Wolski dziękował każdemu z osobna za wkład pracy wniesiony w rozwój gminy oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to dzięki wspólnej pracy wszystkich obecnych na spotkaniu i mieszkańców gminy, gmina Kaczory osiągnęła wysoki pułap rozwoju. Dokonując rocznego podsumowania, przypomniał najważniejsze zrealizowane inwestycje w kadencji 2014-2018.

Jak co roku włodarz gminy wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kowalem wyróżnili w sposób szczególny kilka osób. Za całokształt pracy na rzecz mieszkańców Równopola, Rzadkowa, Zelgniewa i bezgraniczne zaangażowanie w sprawy służące rozwojowi tych wsi specjalne podziękowania otrzymali: Emilia Załachowska – sołtys wsi Równopole w latach 2011-2019, Mariola Zielińska – sołtys wsi Rzadkowo kadencji 2015-2019 i Bogdan Pszczółka sołtys wsi Zelgniewo w latach 2007 – 2019. Podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz mieszkańców wsi oraz gratulacje ponownego wyboru na sołtysa  złożono następującym gospodarzom sołectw: Teresie Strzeleckiej – sołtysowi wsi Śmiłowo, Zofii Kościelskiej – sołtysowi wsi Brodna, Natalii Maśnicy – sołtysowi wsi Prawomyśl, Karolinie Wajer – sołtysowi wsi Krzewina, Zenonowi Kinowi – sołtysowi wsi Morzewo, Janowi Kierujowi – sołtysowi wsi Dziembowo, Janowi Robakowskiemu –  sołtysowi wsi Dziembówko, Januszowi Michaelisowi – sołtysowi wsi Jeziorki i Henrykowi Wittowi – sołtysowi wsi Kaczory. Nowo wybranym sołtysom: Dorocie Hutek – sołtysowi wsi Rzadkowo, Patrykowi Siekierze – sołtysowi wsi Równopole oraz Maciejowi Bartoszowi – sołtysowi wsi Zelgniewo gratulowano i życzono sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Listy z podziękowaniami trafiły także do rąk działaczy sportowych: Józefa Jopka – trenera UKS „Leśnik” Kaczory, Wiesława Łosia – przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pile i Zbigniewa Wicherta – prezesa klubu LZS „Orkan” Śmiłowo. Panu Józefowi Jopkowi dziękowano za wieloletnie prowadzenie treningów z dziećmi i młodzieżą zrzeszonymi w klubie sportowym „Leśnik” w Kaczorach, panu Wiesławowi Łosiowi za wieloletnią współpracę przy organizowaniu wydarzeń sportowych dla mieszkańców gminy i powiatu, a panu Zbigniewowi Wichertowi za wkład wniesiony w rozwój i popularyzację piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Kaczory. Wyrazy uznania za aktywną działalność w wielu organizacjach i stowarzyszeniach na terenie gminy Kaczory skierowano do Andrzeja Rybińskiego – radnego gminy, członka rady sołeckiej wsi Kaczory oraz członka zarządu PZW Kaczory. Markowi Kąckowskiemu – prezesowi Stowarzyszenia Jeziorki Aktywna Wieś dziękowano za aktywizowanie mieszkańców gminy do czynnego wypoczynku poprzez popularyzację nordic walking i jazdy na rowerze. Za wzorowe przygotowanie dożynek gminnych 2018, okazaną gościnność i troskę o dobrą atmosferę indywidualne podziękowania otrzymali organizatorzy tego wydarzenia: przewodnicząca KGW w Równopolu Mirosława Perska, starostowie dożynek – Anna Fonferek i Paweł Wełnic. Doceniono także Floriana Kledzika – prezesa jednostki OSP  w Kaczorach – za wkład pracy wniesiony na rzecz jednostki OSP w Kaczorach i bieżącą działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kaczory. W dalszej kolejności list z podziękowaniami wręczono Grażynie Miler – dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach za wzorowe kierowanie gimnazjum oraz zaangażowanie w działalność dydaktyczno-wychowawczą tej placówki. Specjalne podziękowania za wkład pracy wniesiony w rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Dziembówku i promowanie gminy w konkursach kulinarnych organizowanych na terenie powiatu pilskiego otrzymała przewodniczącego koła Bożena Jaworska. W gronie wyróżnionych osób znaleźli się również kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych: Zdzisława Kępczyńska – dyrektor GZO w Kaczorach (za wkład pracy wniesiony w prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy Kaczory, co przyczyniło się do uzyskania nagrody dla gminy „Samorządowy Lider Edukacji 2018”), Eliza Szypryt – kierownik Pływalni „Relaks”(za wkład pracy w zarządzanie działalnością gminnej Pływalni „Relaks”), Aleksandra Oleszczyk – inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych (za zaangażowanie w pracy samorządowej, które przyczyniło się do pozyskania wielu środków pomocowych z puli unijnej i rządowej na realizację gminnych inwestycji), Agnieszka Kopydłowska – inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy, Małgorzata Heymann – inspektor ds. księgowości podatkowej, Bożena Marcinkowska – podinspektor ds. kasy, Ewa Góral – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, Iwona Świątkowska – inspektor ds. księgowości budżetowej, Joanna Mizerkiewicz – Dreze – inspektor ds. księgowości budżetowej, Jolanta Maślanka – inspektor ds. księgowości budżetowej (za wkład pracy wniesiony na rzecz mieszkańców gminy Kaczory).

Podczas piątkowej uroczystości wręczone zostały również nagrody uznaniowe za osiągnięcia w sporcie. W tym roku nagrody otrzymali: Adam Stodolski – judoka UKS Leśnik Kaczory oraz Remigiusz Olszewski – lekkoatleta z Kaczor.

W części artystycznej rozbrzmiały szlagiery dwudziestolecia międzywojennego, zwariowane przeboje  lat 50-tych, 60-tych, 70-tych oraz niezapomniane hity polskiej estrady lat 80-tych i 90-tych. Wykonał je cieszący się uznaniem zespół wokalno-aktorski „Sonanto” z Warszawy. Koncert w wykonaniu tak utalentowanych wokalistów i instrumentalistów był fantastyczną muzyczną podróżą w czasie i zasłużenie został nagrodzony gromkimi brawami. Popis swoich talentów dały także gminne zespoły wokalno-instrumentalne, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach – zespół wokalny „Sonata” pod kierownictwem Jana Margowskiego i gminna orkiestra dęta pod batutą Zdzisława Nawrota.

Zdjęcia (18)

{"register":{"columns":[]}}