W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji w Wyboryach do Sejmu RP i Senatu RP - 25.10.2015

22.09.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 21 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o: numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017) zmienionego Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1131)

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji do spraw Referendum
1. WN, GK
 • Broda,
 • Jeziorki,
 • Śmiłowo,
 • Zelgniewo

Wiejski Dom Kultury
Śmiłowo ul. Osiedle Sportowe 1
Tel. 67 283 87 12

2. WN, GK
 • Kaczory

Gminny Ośrodek Kultury
Kaczory ul. Pilska 1a
Tel. 67 284 22 29

3. WN, GK
 • Dziembowo,
 • Dziembówko,
 • Krzewina

Wiejski Dom Kultury
Dziembowo 33
Tel. 66140319

4. WN, GK
 • Byszewice,
 • Prawomyśl,
 • Równopole,
 • Rzadkowo

Wiejski Dom Kultury
Rzadkowo 17
Tel. 663222269

5. WN, GK
 • Morzewo

Wiejski Dom Kultury
Morzewo 152
Tel. 663222193

WN - lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

GK - lokal wyborczy wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

Wyborcy mogą do dnia 12 października 2015 r. zgłaszać Wójtowi Gminy Kaczory zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille”a.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Kaczory o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania do dnia 20 października 2015 r. do Urzędu Gminy w Kaczorach.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informację w sprawach rejestru wyborców i spisów wyborców uprawnionych do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22 pokój nr 1 (parter) albo pod nr telefonów 67 284 23 71 lub 67 284 23 72 wew. 11 lub w formie elektronicznej, adres e-mail : sekretariat@kaczory.com.pl

 

Lokale wyborcze w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Kaczory, 21 września 2015 r .

WÓJT
/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 12:33 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji w Wyboryach do Sejmu RP i Senatu RP - 25.10.2015 1.0 29.11.2022 12:33 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}