W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na rachmistrza

03.07.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KACZORY GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), w związku z § 11 pkt II Instrukcji organizacyjnej do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, celem przeprowadzenia spisu rolnego na terenie gminy Kaczory. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Rachmistrzem spisowym może być osoba:

 1. pełnoletnia,
 2. zamieszkała na terenie gminy Kaczory,
 3. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dodatkowe umiejętności:

 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i znajomość funkcjonowania obsługi GPS,
 2. umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów oraz sprawność i skuteczność porozumiewania się z respondentami,
 4. obowiązkowość, rzetelność, umiejętność organizacji własnej pracy,
 5. prawo jazdy kat. B.

Obowiązki i zadania kandydata na rachmistrza spisowego:

 1. Udział w szkoleniu kandydatów na rachmistrzów terenowych w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. zakończony egzaminem. Szkolenie obejmować będzie część teoretyczną (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie) oraz część praktyczną polegającą na pracy w programach do zbierania danych.
 2. Forma realizacji szkolenia (szkolenie zdalne, stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależało od sytuacji epidemicznej w kraju.
 3. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
 4. Rachmistrzem terenowym zostanie osoba która otrzymała najwyższą liczbę punktów z egzaminu.
 5. Udział w odprawie przedspisowej.
 6. Przeprowadzenie spisu rolnego 2020 r. w terminie do 30 listopada 2020 r.

Za prace związane z powszechnym spisem rolnym rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • daty urodzenia,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adresu email,
  • wykształcenia z podaniem ukończonego kierunku.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań pkt 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 3. Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Termin i miejsce składania ofert:
Kandydaci zainteresowani pracą rachmistrza terenowego winni złożyć dokumenty w terminie od 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu w kopercie z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Informacje: tel. 67 2842371 w. 38

Plakat nabór rachmistrzów

{"register":{"columns":[]}}