W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 18 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

22.03.2019

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 18 marca 2019 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zgodnie z § 9 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246), Komisarz Wyborczy w Pile I  informuje, iż przyjmuje zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.).

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34, telefon  67 215 28 80, fax 67 212 07 32

 

do dnia 13 maja 2019 r.*
od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8.15 do 16.15

 

Zgłoszenie   o   zamiarze   głosowania   korespondencyjnego   może   być   dokonywane:

ustnie,  pisemnie,  telefonicznie,  faxem  lub  w  formie  elektronicznej   (pila@kbw.gov.pl)

i powinno zawierać: nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (wzór zgłoszenia w załączeniu).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile I.

 

Komisarz Wyborczy

w Pile I

/-/ Daniel Jurkiewicz

 

*) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego)

Materiały

Druk​_zgłoszenia​_Zamiaru​_glosowania​_korespondencyjnego
Druk​_zgłoszenia​_Zamiaru​_glosowania​_korespondencyjnego.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2022 12:56 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 18 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1.0 24.05.2022 12:56 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}