W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o zakresie badań ankietowych przeprowadzanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu

12.04.2016

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Realizując misję statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych, na terenie Gminy Kaczory będą przeprowadzane w kwietniu br. następujące badania:

  1. Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
  2. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.

Wyżej wymienione badania realizowane są na terenie całego kraju przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych. Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.

Badania prowadzone są metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest próba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów – osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.

„Badanie aktywności ekonomicznej ludności” stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do interpretowania zjawisk występujących na rynku pracy z punktu widzenia jednostki, rodziny i gospodarstwa domowego. Na wyniki badania oczekują instytucje zajmujące się problemami rynku pracy, analitycy, organizacje międzynarodowe oraz obywatele RP.

Badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” pozwala scharakteryzować prywatne i zawodowe podróże mieszkańców Polski, a także przyczyny nieuczestniczenia w tych podróżach, z uwzględnieniem podziału na podróże krajowe i zagraniczne.

Z powyższych względów warto wziąć udział w badaniu ankietowym.

{"register":{"columns":[]}}