W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XXI sesji Rady Gminy

01.07.2021

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 12:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXI sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XXI sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Wójta.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Wielkopolska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Wielkopolska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren siedziby Urzędu Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Słonecznej.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działki nr 388/4, 388/5 i 398/1.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kaczory.
 13. Informacja o złożonych interpelacjach.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 16. Zakończenie.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.

{"register":{"columns":[]}}