W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XIX sesji Rady Gminy

12.03.2021

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 12:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XIX sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XIX sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Wójta.
 3. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kaczory.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie remontu łazienek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – działki 347 i 348.
 11. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa  Ochrony Środowiska.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 19. Zakończenie.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.

{"register":{"columns":[]}}