W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

 

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie w kwocie 55.814,40 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 55.814,40 zł.

 

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

 

Do kogo Program jest skierowany?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi Opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych odpłatności za świadczone usługi.

 

Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu:

Złożyć kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim; ul. Strzelecka 8, bądź drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@mgopsjanowiecwlkp.pl

 Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

- wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

Brany jest również pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Materiały

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
Karta​_zgłoszenia​_do​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2022.docx 0.04MB
Załącznik​_nr​_13​_do​_programu​_OW - Kluzula informacyjna RODO
Załącznik​_nr​_13​_do​_programu​_OW​_-​_Kluzula​_informacyjna​_RODO.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna RODO - Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022
Klauzula​_informacyjna​_RODO​_-​_Opieka​_Wytchnieniowa​_-​_edycja​_2022.docx 0.03MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}