W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU — ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuję o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego — Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi świadczone w ramach Programu są bezpłatne i w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  • wsparcie w wykonywaniu czynności dnia codziennego
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za  usługi asystencji osobistej.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu prosimy o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim osobiście lub pod numerem telefonu 52 3026068 w terminie do 6 września 2023r.            

DYREKTOR M-GOPS
JOANNA MALAK

{"register":{"columns":[]}}