W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ –edycja 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 r. gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie w kwocie 86.445,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 86.445,00 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

 

Usługi świadczone w ramach Programu są bezpłatne i w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za  usługi asystencji osobistej.

 

Podstawę przyznania usług asystenta stanowi złożenie wypełnionej karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganym załącznikiem w postaci kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.

Kartę/karty należy dostarczyć do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, ul. Strzelecka 8, możliwe jest również dostarczenie drogą elektroniczną na adreskontakt@mgopsjanowiecwlkp.pl

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim lub pod numerem telefonu 52 3026068.

Materiały

Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022
Karta​_zgłoszenia​_do​_Programu​_Asystent​_Osobisty​_Osoby​_Niepełnosprawnej​_-​_edycja​_2022.docx 0.04MB
Zakres czynności -Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022
Zakres​_czynności​_-Asystent​_Osobisty​_Osoby​_Niepełnosprawnej​_-​_edycja​_2022.docx 0.04MB
Załacznik​_nr​_14​_do​_programu Klauzula informacyjna RODO(2)
Załacznik​_nr​_14​_do​_programu​_Klauzula​_informacyjna​_RODO(2).docx 0.02MB
Klauzula informacyjna RODO do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022
Klauzula​_informacyjna​_RODO​_do​_Programu​_Asystent​_Osobisty​_Osoby​_Niepełnosprawnej​_-​_edycja​_2022.docx 0.03MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}