W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Druki do pobrania

Świadczenia rodzinne
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki:  pobierz
 • Wniosek o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka SR-2:  pobierz
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną- do 10tyg.  pobierz
 • Wniosek specjalny zasiłek opiekuńczy SR-4: pobierz
 • Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym pobierz
 • Wniosek zasiłek pielęgnacyjny SR-3: pobierz
 • Wniosek świadczenie pielęgnacyjnego SR-5: pobierz
 • Świadczenie rodzicielskiego SR-7: pobierz
 • Klauzula informacyjna (RODO) do świadczeń rodzinnych: pobierz
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Wniosek jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano konsekwencje i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalne uszkodzenie, które następuje w życiu dziecka, które występuje w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu: pobierz
 • Zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o w sparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.): pobierz
 • Klauzula informacyjna (RODO) do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka „Za życie”: pobierz
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenia z funduszy alimentacyjnych- wzory pobierz
 • Klauzula informacyjna (RODO) z funduszu alimentacyjnego: pobierz
Pomoc społeczna
 • Podanie - dożywianie dzieci w szkole z programu "Posiłek w szkole i w domu": pobierz
 • Podanie o przyznanie pomocy finansowej: pobierz
 • Oświadczenie o stanie majątkowym: pobierz
 • Podanie o pomoc  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi : pobierz
 • Zaświadczenie do lekarza – specjalistyczne usługi opiekuńcze: pobierz
 • Zaświadczenie o wynagrodzeniu: pobierz
Karta Dużej Rodziny
 • Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu, wzory oświadczeń oraz wzór informacji o osobie, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych pobierz
 • Klauzula informacyjna (RODO) Karta Dużej Rodziny pobierz
Inne
 • Zaświadczenie do pracodawcy o uzyskanym dochodzie: pobierz
 • Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego  (CZYSTE POWIETRZE): pobierz
 • Klauzula informacyjna (RODO) CZYSTE POWIETRZE: pobierz
 • Wniosek dodatek osłonowy : pobierz
{"register":{"columns":[]}}