W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-08

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

- niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
- niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje,
- niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:
- treści które nie zostały nabyte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone,
- treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie nie jest uprawniony,
- dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
- treści pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-12-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś  mailowo – gops@gmina-augustow.eu lub telefonicznie 87 643 74 37 .

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie:

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla klientów przeznaczone jest wejście główne.  
 2. Budynek składa się z parteru oraz I piętra. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma windy.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 4. Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które znajduje się po prawej stronie budynku.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W Ośrodku  nie ma możliwości skorzystania z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie komunikacji w języku migowym.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
{"register":{"columns":[]}}