W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja dla mieszkańców zagrożonych powodzią z terenu sołectw: Młynarze i Słopsk

W związku z powtarzającymi się przez ostatnie lata w okrasie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym podtopieniami i powodziami powstałymi w wyniku tworzących się zatorów na rzece Bug, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zabrodziu zwraca się z prośbą do właścicieli posesji zagrożonych zalaniem o podjęcie odpowiednich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim rodzinom oraz o zabezpieczenie własnego dobytku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rejestracji w bezpłatnym systemie informowania mieszkańców o zagrożeniach, awariach, sytuacjach kryzysowych (kanał: ZAGROZENIAZABRODZIE) więcej informacji na stronie Urzędu Gminy w Zabrodziu - Powiadomienia SMS:  https://samorzad.gov.pl/web/gmina-zabrodzie/powiadomienia-sms

W CELU ZABEZPIECZENIA SIEBIE, RODZINY I DOBYTKU PRZED POWODZIĄ NALEŻY:

Dowiedz się w swoim urzędzie gminy czy:

 • nie mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy,
 • będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe),
 • w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.
 • Ubezpiecz siebie i swój dobytek - w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci "stanąć na nogi".
 • Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt:
  • latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie, powerbank
  • inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki).
 • Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym.
 • Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych na terenach bezpiecznych by służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny.
 • Upewnij się czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.
 • Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.

W czasie zagrożenia powodzią:

Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!

 • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).
 • Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach.
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
 • W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
 • W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).
 • Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko.

Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.

 • Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 • Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych .
 • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 • Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj!!
 • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Uwaga ! ! !
Ustalam zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb:
Kolor BIAŁY- potrzeba ewakuacji
Kolor CZERWONY - potrzeba żywności i wody
Kolor NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej

Po powodzi:

 • Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp.
 • Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.
 • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
 • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 • Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.
 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
 • Sprawdzaj czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.
 • Odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
 • Dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 • Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.
 • Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy przekazywać do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego znajdującego się w Urzędzie Gminy w Zabrodziu lub do sołtysów, którzy pełnią funkcję łączników w okresie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Całodobowy dyżur telefoniczny GZZK 29 64 23 195

Numery telefonów: 

TELEFON RATUNKOWY 112
POLICJA : 997
        WYSZKÓW 0-29 742-30-71
STRAZ POŻARNA 998 / 0-29 742-54-21 i 22
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 / 0-29 742-35-09
POGOTOWIE ENERGETYCZNE       991 / 0-29 742-48-42
POGOTOWIE GAZOWE 992 / 0-29 742-37-29

Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

{"register":{"columns":[]}}