W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Punkty informacyjne / punkt recepcyjny / infolinia

Całodobowa infolinia pod numerem 987, obsługiwana również w języku ukraińskim.

Materiały

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY -WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
28022022​_-​_5)​_ULOTKA​_DLA​_UCHODŹCÓW​_PL.pdf 9.81MB
ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ - МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВУДСТВО
28022022​_-​_4)​_ULOTKA​_DLA​_UCHODŹCÓW​_UA.pdf 9.81MB
Informacje dla uchodźców z Ukrainy
ULOTKA​_PL.png 1.12MB
Інформаційний листок
Ulotka​_informacyjna​_UA.PDF 0.52MB
Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy, które gościsz u siebie
Jak​_rozmawiac​_z​_rodzinami​_z​_Ukrainy.pdf 1.15MB
Ulotka Informacyjna
Ulotka​_informacyjna​_PL​_1703.pdf 0.42MB
Інформаційний листок
Ulotka​_informacyjna​_UA​_1703.pdf 0.48MB
Информационная брошюра
Ulotka​_informacyjna​_RU​_1703.pdf 0.50MB
Information leaflet
Ulotka​_informacyjna​_EN​_1703.pdf 0.49MB

Wsparcie rodziny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) / підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS)

Jesteś obywatelem Ukrainy a czy masz pod opieką dziecko? Możesz otrzymać wsparcie dla swojej rodziny z ZUS.

Ви є громадянином України та маєте під опікою дитину? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування.

Materiały

Informacje o świadczeniach dla obywateli Ukrainy - krok po kroku
Informacje​_o​_świadczeniach​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_-​_krok​_po​_kroku.pdf 0.64MB
підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування
ulotka​_Świadczenia​_rodzinne​_UA​_elekt.pdf 0.71MB

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu, Ul Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie, tel. 29 75 712 62.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та внесена до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги. у розмірі 300 злотих на особу, призначених на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло.
Заяву від імені неповнолітнього може подати його законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.
Заяву на одноразову грошову допомогу можна подати до Гмінного центру соціальної допомоги в Забродзі, вул. св. Реймонта 45, 07-230 Заброддя, тел.: 29 75 712 62.
Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

Materiały

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
Wzór​_wniosku​_o​_świadczenie​_jednorawowe​_obywateli​_Ukrainy.doc 0.09MB
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DO WNIOSKU O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA OBYWATELA UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАЯВИ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
Obowiązek​_informacyjny​_-​_jednorazowe​_świadczenie​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_GOPS​_Zabrodzie​_2022.pdf 0.24MB

Rynek pracy / Ринок праці

Na portalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.

 

На порталі державних служб зайнятості https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy запрацювала нова вкладка для біженців з України «Ринок праці – допомога Україні».
Вкладка містить три інформаційні блоки:
ринок праці в Польщі,
допомога в інших сферах,
ринок праці в Європейському Союзі.
Вкладка буде постійно оновлюватися і доступна українською мовою.

Materiały

Informacje dotyczące pomocy w znalezieniu pracy
Ulotka​_PL​_www​_280222.pdf 1.21MB
Інформація про допомогу в пошуку роботи
Ulotka​_UA​_www​_280222.pdf 1.13MB
Zielona linia. Centrum informacyjne służb zatrudnienia
zielona​_linia​_Ukraina​_PL.pdf 2.17MB
Зелена лінія. Інформаційний центр служби зайнятості
zielona​_linia​_Ukraina​_UA.pdf 1.17MB
Informacje o tym, jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie w znalezieniu pracy
28022022​_-​_3)​_Ulotka​_PL​_druk​_2.pdf 2.53MB
Інформація про те, як ми можемо допомогти вам і вашій родині знайти роботу
28022022​_-​_3)​_Ulotka​_UA​_druk​_1.pdf 2.33MB

Opieka zdrowotna / медичне обслуговування

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ DO LEKARZA / ДЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiaczesław Gryszkiewicz ul.Wł. St. Reymonta 14, 07-230 Zabrodzie, tel. 29 75 712 41
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barka Poradnia Medycyny Rodzinnej ul. Wł. St. Reymonta 10, 07-230 Zabrodzie, tel. 29 74 204 88
  3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków

Materiały

Opieka zdrowotna
Opieka​_zdrowotna​_-​_PL​_2.pdf 0.44MB
медичне обслуговування
Opieka​_zdrowotna​_-​_UA​_2.pdf 0.48MB

Pomoc prawna / ЮРИДИЧНАДОПОМОГА

W obliczu wojny na Ukrainie i dramatu niewinnych ludzi, którzy są jej ofiarami, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie.
Ponad 400 warszawskich adwokatów zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. W miarę naszych możliwości postaramy się zapewnić pomoc prawną w niezbędnym zakresie wszystkim potrzebującym, obejmującą w szczególności uregulowanie kwestii pobytowych, zatrudnienia itd.
Akcja potrwa do 31 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia i jest oparta na wolontaryjnej pracy chętnych adwokatów.
Kontakt pod adresem: ukraina@ora-warszawa.com.pl
Działa specjalna infolinia umożliwiająca uzyskanie bezpłatnej porady prawnej, telefon. 22 350 66 16.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, oraz w soboty i w niedziele w godzinach 10-14.
 
Безкоштовна юридична допомога для осіб, які постраждали від війни в Україні
Окружна Рада Адвокатів у Варшаві закликає до контакту осіб, котрі потребують юридичної допомоги у зв’язку з війною в Україні. В міру наших можливостей, ми постараємося надати необхідну юридичну допомогу всім, хто її потребує.
Акція триватиме до 31.05.2022 року з можливістю продовження. Акція проводиться в рамках волонтерської діяльності юристів.
Будь ласка, пишіть нам на електронну пошту: ukraina@ora-warszawa.com.pl
Просимо, якщо це можливо, вкажіть у повідомленні свій номер телефону, за яким можна зв’язатися з вами. Це може бути український номер.
Від 4 березня працює спеціальна гаряча лінія, на якій є можливість отримання безкоштовної юридичноїконсультації. Телефон: +48 22 350 66 16.
Гаряча лінія працює з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 19:00, у суботу та неділю з 10:00 до 14:00.
Ми не можемо гарантувати, на жаль, що на кожен телефонний дзвінок щоразу відповідатиме україномовний юрист, але ми докладаємо зусиль, щоб на дежурстві завжди був хоча б один україномовний юрист або перекладач української мови.

Materiały

ЮРИДИЧНАДОПОМОГА
Plakat1​_wersja​_zwykła.pdf 1.70MB
Bezpłatna pomoc prawna / Безкоштовна правова допомога
prawnicyukrainie.jpg 0.40MB

Numer PESEL / номер PESEL

Numer PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel to elektroniczne narzędzia, które powinien mieć każdy uchodźca wojenny z Ukrainy. Zobacz film instuktażowy jak je zdobyć krok po kroku.
 
Номер PESEL, Trusted Profile та додаток mObywat для електронного інструменту, який повинен мати кожен воїн з України. Подивіться відео про те, як отримати крок за кроком
 

Wniosek o nadanie nr PESEL można złożyć w Urzędzie Gminy Zabrodzie pok. 3 (parter).
Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty pod nr tel. 296423171.

Materiały

інформації номер PESEL
pesel.pdf 3.10MB
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні
wniosek​_o​_PESEL​_dla​_UKR​_zm​_v02-1.pdf 0.51MB
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине
wniosek​_o​_PESEL​_dla​_RUS​_zm​_v02.pdf 0.54MB

Świadczenie pienieżne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby, które wsparły uchodźców Ukrainy zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie poniżeszego wniosku w Urzędzie Gminy Zabrodzie (pok.2 kancelaria).

Materiały

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Wniosek​_o​_świadczenie​_pieniężne​_za​_zapewnienie​_zakwaterowania​_i​_wyżywienia​_obywatelom​_Ukrainy​_przebywającym​_na​_terytorium​_Rzeczypospolitej​_Polskiej,​_w​_związku​_z​_działaniami​_wojennymi​_prowadzonymi​_na​_terytoriu.pdf 0.35MB
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
Karta​_osoby​_przyjętej​_do​_zakwaterowania.pdf 0.23MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
ROZPORZĄDZENIE​_w​_sprawie​_maksymalnej​_wysokości​_świadczenia​_pieniężnego​_przysługującego​_z​_tytułu​_zapewnienia​_zakwaterowania.pdf 0.14MB

Projekty pilotażowe EU Talent Pool i usług sieci EURES

Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.

Materiały

EU Talent Pool
2022EU​_Talent​_Pool​_UA.pdf 1.90MB
EU Talent Pool - ulotka
Talent​_Pool​_ulotka-ua.pdf 3.02MB
Program EURES
EURES​_Portal​_Presentation​_UA​_-​_jęz​_ukraiński.pdf 1.04MB
{"register":{"columns":[]}}