W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja Nr XXXV/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie/zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Wiśniew, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 maja 2021 r.
  4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
  5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanyc w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021-2036,

c) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia gminnego położonego w miejscowości Stok Wiśniewski,

d) w sprawie współpracy Gminy Wiśniew ze społecznością lokalną Gminy Powcza na Ukrainie,

e) w sprawie współpracy Gminy Wiśniew ze społecznością lokalną Gminy Prywilne na Ukrainie,

f) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew”,

  1. Wnioski i oświadczenia radnych.
  2.  Sprawy różne.
  3.  Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się
                      23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 14:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

                                                                                  

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

ogłoszenie sesja XXXV/2021
ogłoszenie​_sesja​_XXXV2021.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.06.2021 09:26 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie 3.0 23.06.2021 09:32 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/zaproszenie 2.0 23.06.2021 09:29 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/zaproszenie 1.0 23.06.2021 09:26 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXV/226/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- Rocznik:

2022

- Pozycja:

2968

- Data ogłoszenia:

15 marca 2022

- jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2968

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXV/226/2021
glosowanie​_XXXV2262021.pdf 0.03MB
uchwała​_XXXV/226/2021
uchwała​_XXXV.226.2021.pdf 1.89MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2021 10:07 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXV/226/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 4.0 16.03.2022 08:57 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/226/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 3.0 02.09.2021 09:47 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/226/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 2.0 30.06.2021 10:13 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/226/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 1.0 30.06.2021 10:07 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021-2036

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXV/227/2021
glosowanie​_XXXV2272021.pdf 0.03MB
uchwała XXXV/227/2021
uchwała​_XXXV.227.2021​_WPF.pdf 1.77MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2021 10:08 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 09:47 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 1.0 30.06.2021 10:08 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXV/228/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia gminnego położonego w miejscowości Stok Wiśniewski

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXV/228/2021
glosowanie​_XXXV2282021.pdf 0.03MB
uchwała XXXV/228/2021
uchwała​_XXXV2282021.pdf 0.37MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2021 10:10 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXV/228/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 2.0 30.06.2021 12:33 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/228/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 1.0 30.06.2021 10:10 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie współpracy Gminy Wiśniew ze społecznością lokalną Gminy Powcza a Ukrainie

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXV/229/2021
glosowanie​_XXXV2292021.pdf 0.03MB
Uchwała XXXV/229/2021
uchwała​_XXXV.229.2021.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2021 10:12 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 10:09 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 1.0 30.06.2021 10:12 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXV/230/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie określenia współpracy ze społecznością lokalną Gminy Prywilne na Ukrainie

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXV/230/2021
glosowanie​_XXXV2302021.pdf 0.03MB
uchwała XXXV/230/2021
uchwała​_XXXV.230.2021.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2021 10:14 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXV/230/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 10:14 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/230/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 1.0 30.06.2021 10:14 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XXXV/231/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew"

Materiały

Głosowanie nad podjęciem uchwały XXXV/231/2021
glosowanie​_XXXV2312021.pdf 0.03MB
uchwała XXXV/231/2021
uchwała​_XXXV.231.2021.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2021 10:16 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXXV/231/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 2.0 02.09.2021 10:14 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XXXV/231/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 czerwca 2021 roku 1.0 30.06.2021 10:16 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji XXXV/2021

Materiały

Protokół sesji XXXV/2021
protokół​_XXXVI.2021.pdf 0.28MB
Głosowanie nad podjęciem protokołu XXXV/2021
glosowanie​_protokół​_sesji​_XXXV.2021.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 13:26 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji XXXV/2021 1.0 01.07.2021 13:26 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}