W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ogłoszenie/zaproszenie

 

Na podstawie art. 20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Wiśniew,  która  odbędzie  się w dniu 29 września 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

 W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC   NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA.

     ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE www.wisniew.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 sierpnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 9. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew,
 10. w sprawie utworzenia  Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY,
 11. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego,
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego,
 13. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 14. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 15. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,
 16. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021-2036.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2.  Sprawy różne.
 3.  Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się
 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

                Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 13:42 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ogłoszenie/zaproszenie 1.0 11.10.2021 13:42 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}