W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLII/2022 27 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Wiśniew, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2022 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2021-2030,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Wiśniew,
 3. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej,
 4. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
 5. w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036.

 

 1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Wiśniew.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się  25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                    /-/ Elżbieta Wysokińska

Materiały

Ogłoszenie o sesji
Ogłoszenie​_o​_sesji.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2022 09:48 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie na sesję XLII/2022 27 kwietnia 2022 roku 3.0 22.04.2022 09:53 ug@wisniew.pl
Ogłsozenie/zaproszenie na sesję XLII/2022 27 kwietnia 2022 roku 2.0 22.04.2022 09:50 ug@wisniew.pl
Sesja Nr XLVII/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2022 roku 1.0 22.04.2022 09:48 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}