W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesja Nr XLIV/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 202 roku

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24 stycznia 2022 roku

Materiały

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24 stycznia 2022 r.
1Skarga​_zawiadomienie.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2022 12:54 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24 stycznia 2022 roku 1.0 21.01.2022 12:54 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie/zaproszenie na Sesję Nr XLIV/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zwołuję  XLIV sesję Rady Gminy Wiśniew,  która  odbędzie  się w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE www.wisniew.pl

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wiśniew na 2022 rok,
 9. w sprawie uchwalenia Programu „Bezpieczna Gmina Wiśniew na lata 2022-2025”,
 10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego,
 11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego,
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego,
 13. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2022 rok,
 14. w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata                      2022-2036.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna Gmina Wiśniew na lata 2017-2020”.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4.  Sprawy różne.
 5.  Zamknięcie sesji.

              Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

                                                                                               /-/ Elżbieta Wysokińska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2022 12:46 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie na Sesję Nr XLIV/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2022 roku 2.0 21.01.2022 12:57 ug@wisniew.pl
Sesja Nr XLIV/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2022 roku 1.0 21.01.2022 12:46 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLIV/284/2022

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wiśniew na 2022 rok

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały XLIV/284/2022
glosowanie​_za​_przyjęciem​_uchwały​_XLIV.284.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLIV/284/2022
UCHWAŁA​_NR​_XLIV.284.2022​_z​_dnia​_26012022.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2022 12:10 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIV/284/2022 3.0 12.04.2023 15:38 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/284/2022 2.0 31.01.2022 10:04 promocja@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/284/2022 1.0 28.01.2022 12:10 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLIV/285/2022

w sprawie uchwalenia Programu „Bezpieczna Gmina Wiśniew na lata 2022-2025"

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały XLIV/285/2022
glosowanie​_za​_przyjęciem​_uchwały​_XLIV.285.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLIV/285/2022
UCHWAŁA​_NR​_XLIV.285.2022​_z​_dnia​_26012022.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2022 12:12 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIV/285/2022 2.0 12.04.2023 15:38 ug@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/285/2022 1.0 28.01.2022 12:12 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLIV/286/2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały XLIV/286/2022
glosowanie​_za​_przyjęciem​_uchwały​_XLIV.286.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLIV/286/2022
Uchwała​_XLIV2862022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2022 12:13 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIV/286/2022 2.0 31.01.2022 10:05 promocja@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/286/2022 1.0 28.01.2022 12:13 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLIV/287/2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały XLIV/287/2022
glosowanie​_za​_przyjęciem​_uchwały​_XLIV.287.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLIV/287/2022
Uchwała​_XLIV2872022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2022 12:14 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIV/287/2022 2.0 31.01.2022 10:05 promocja@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/287/2022 1.0 28.01.2022 12:14 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLIV/288/2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały XLIV/288/2022
glosowanie​_za​_przyjęciem​_uchwały​_XLIV.288.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLIV/288/2022
Uchwała​_XLIV2882022.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2022 12:16 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIV/288/2022 2.0 31.01.2022 10:06 promocja@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/288/2022 1.0 28.01.2022 12:16 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLIV/289/2022

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2022 rok

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały XLIV/289//2022
glosowanie​_za​_przyjęciem​_uchwały​_XLIV.289.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLIV/289/2022
Uchwała​_XLIV2892022.pdf 1.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2022 12:17 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIV/289/2022 2.0 31.01.2022 10:06 promocja@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/289/2022 1.0 28.01.2022 12:17 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Uchwała Nr XLIV/290/2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022-2036

Materiały

Głosowanie za przyjęciem uchwały XLIV/290/2022
glosowanie​_za​_przyjęciem​_uchwały​_XLIV.290.2022.pdf 0.03MB
Uchwała XLIV/290/2022
Uchwała​_XLIV2902022.pdf 2.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2022 12:18 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Paryła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XLIV/290/2022 2.0 31.01.2022 10:07 promocja@wisniew.pl
Uchwała Nr XLIV/290/2022 1.0 28.01.2022 12:18 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Protokół sesji XLIV/2022

Materiały

Głosowanie za przyjęciem protokołu sesji XLIV/2022
głosowanie​_za​_przyjęciem​_protokołu​_XLIV.2022.pdf 0.03MB
Protokół sesji XLIV/2022
protokół sesji XLIV.2022.pdf 0.30MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2022 11:33 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół sesji XLIV/2022 1.0 28.02.2022 11:33 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}