W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie/zaproszenie na sesję

RG.0002.5.2021.KCH                      

                                        OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Wiśniew,  która  odbędzie  się w dniu 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.        

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie   protokołu   XXXIII   sesji    Rady   Gminy   Wiśniew   z   dnia   28  kwietnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta   Gminy  Wiśniew   w   okresie   międzysesyjnym.
 5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Wiśniew  o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2021 rok,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wiśniew,
 10. w sprawie przystąpienia Gminy Wiśniew do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
 11. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3.  Sprawy różne.
 4.  Zamknięcie sesji.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

  /-/ Elżbieta Wysokińska

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się
                 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM LICZBA MIEJSC NA SESJI RADY GMINY JEST OGRANICZONA.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI Z OBRAD NA STRONIE www.wisniew.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.05.2021 11:13 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Chmielewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/zaproszenie na sesję 1.0 21.05.2021 11:13 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}