W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie/ zaproszenie na sesję

Informuję, że w dniu 24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie (ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew), odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Wiśniew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniew w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 3. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2021-2030,
 5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiśniew,
 6. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2023 rok,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniew położonej w obrębie Borki-Paduchy gm. Wiśniew,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wiśniew położonej w obrębie Wiśniew-Kolonia gm. Wiśniew,
 9. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości,
 10. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew,
 11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego,
 12. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2023 rok,
 13. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2023 – 2036.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wiśniew za 2022 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie wspólne Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew odbędzie się 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew

/-/ Elżbieta Wysokińska

Przyjęty porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniew w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wiśniew.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 3. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2021-2030,
 5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiśniew,
 6. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew na 2023 rok,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniew położonej w obrębie Borki-Paduchy gm. Wiśniew,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wiśniew położonej w obrębie Wiśniew-Kolonia gm. Wiśniew,
 9. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości,
 10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego,
 11. w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2023 rok
 12. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2023 – 2036.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wiśniew za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.

Materiały

ogłoszenie​_o​_sesji​_RG
ogłoszenie​_o​_sesji​_RG.pdf 0.35MB
Przyjęcie​_porządku​_obrad​_LIX​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew
Przyjęcie​_porządku​_obrad​_LIX​_sesji​_Rady​_Gminy​_Wiśniew.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.01.2023 13:35 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wioleta Hołubiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie/ zaproszenie na sesję 3.0 27.01.2023 12:32 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/ zaproszenie na sesję 2.0 24.01.2023 15:54 ug@wisniew.pl
Ogłoszenie/ zaproszenie na sesję 1.0 19.01.2023 13:35 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}