W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy w 2024 roku

29.01.2024

Niebieski baner z białym napisem Dodatek osłonowy dla polskich rodzin.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zostało ponownie uruchomione wsparcie polskich rodzin – dodatek osłonowy.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób składania wniosków

- w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z siedzibą przy ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny w godzinach pracy Ośrodka;

- w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na skrytkę ePUAP lub adres e-mail: gops@wielgomlyny.pl).

Uwaga!

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną to wniosek (a nie pismo przewodnie) musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Komu przysługuje dodatek

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Jedna osoba może wchodzić  w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podstawą obliczenia kryterium dochodowego jest rok 2022.

Wysokość dodatku osłonowego

- 228,80/286,00* zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 343,20/429,00* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 486,20/607,75* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 657,80/822,25* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla  lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres. Informację o przyznaniu dodatku osłonowego można również odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatek osłonowy przysługujący za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wypłacany będzie jednorazowo do końca czerwca 2024 r.

 

Materiały

Wzór wniosku Dodatek osłonowy 2024 (docx)
wzór​_wniosku​_dodatek​_osłonowy​_2024​_r​_edytowalny.docx 0.06MB
Klauzula RODO
KLAUZULA​_DODATEK​_Osłonowy​_2024.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}