W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Złote Medale za Długoletnią Służbę dla Anny Hojki i Bernadety Klyty

30.04.2021

Skarbnik gminy Świerklaniec pani Anna Hojka i emerytowana kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu pani Bernadeta Klyta zostały uhonorowane Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę. 29 kwietnia, podczas Sesji Rady Gminy Świerklaniec w imieniu Prezydenta RP Złote Medale za Długoletnią Służbę wręczył im wójt gminy Świerklaniec pan Marek Cyl.

Skarbnik gminy Anna Hojka, była kierownik OPS w Świerklańcu Bernadeta Klyta i wójt gminy Marek Cyl

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medal za Długoletnia Służbę dzieli się na trzy stopnie. Złoty Medal za Długoletnią Służbę to najwyższy, I stopień, który przyznaje się po 30 latach wzorowej pracy zawodowej.

Pani Anna Hojka zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Świerklaniec od 1 lipca 1979 roku. Ponad czterdziestoletnią pracę rozpoczęła od stanowiska stażysty. Później konsekwentnie pięła się po szczeblach kariery w jednostce samorządu. Została referentem, a następnie inspektorem. 1 lipca 2004 roku ukończyła studia magisterskie Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku zarządzanie i marketing o specjalizacji zarządzanie finansami. Na skarbnika gminy Świerklaniec została powołana z dniem 30 listopada 2007 r. Jako skarbnik gminy pani Anna Hojka wykazuje się wyjątkową sumiennością wykonywania swoich obowiązków. Dzięki jej pracy oraz nadzorowi spraw finansowych, Urząd Gminy Świerklaniec sprawnie wykonuje zadania budżetowe. Od czasu sprawowania przez panią Annę Hojkę funkcji skarbnika gminy, Rada Gminy Świerklaniec co roku uchwala absolutorium z wykonania budżetu. Pani Anna Hojka, podczas swojej długoletniej pracy cały czas dba o rozwój zawodowy poprzez odbywanie różnych szkoleń i kursów, m .in. z obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej w jednostkach samorządowych.

Pani Bernadeta Klyta pracowała zawodowo ponad czterdzieści lat. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklańcu została zatrudniona 1 lipca 1990 roku na stanowisko pracownika socjalnego. 1 października 1990 roku została powołana na stanowisko kierownika OPS Świerklaniec. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Resocjalizacja. Od niemal trzydziestu lat wzorowo wykonywała obowiązki wynikające z pracy zawodowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Świerklaniec. Była bardzo zaangażowana w zarządzanie dwudziestoosobowym zespołem. Pani kierownik sprawnie dostosowywała świerklaniecki OPS do nowych regulacji prawnych, w tym we wprowadzeniu w gminie Świerklaniec programu rządowego „Rodzina 500+”. W sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, pani Bernadeta Klyta była zawsze bardzo zaangażowana w pomoc poszkodowanym, niejednokrotnie uczestnicząc w akcjach w terenie. Aktywnie uczestniczyła w zorganizowanie zastępczych mieszkań i pomocy rzeczowej dla ludzi dotkniętych pożarem czy powodzią. W maju 2020 roku pani Bernadeta Klyta przeszła na zasłużoną emeryturę.

Zdjęcia (5)