W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatne poradnictwo

Ograniczenia związane z epidemią wymusiły zmianę sposobu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Świerklaniec. Porady będą udzielane przez telefon. Zapisów na teleporadę można dokonywać dzwoniąc do Pani Anny Wesołowskiej pod nr 32 284 74 45. Pracownik Urzędu Gminy umówi termin konsultacji z radcą prawnym oraz poda zapisanej osobie numer telefonu kontaktowego.

W powiecie tarnogórskim działa system darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców. Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu tarnogórskiego należy umawiać pod numerem telefonu 32 381 37 76.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w następujących miejscach:

1. Tarnowskie Góry ul. Karłuszowiec 5
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

 • poniedziałek - od godz. 08.00 do godz. 12.00,
 • wtorek - od godz. 08.00 do godz. 12.00,
 • środa - od godz. 08.00 do godz. 12.00,
 • czwartek - od godz. 08.00 do godz. 12.00,
 • piątek - od godz. 09.00 do godz. 13.00.


2. Tarnowskie Góry ul. Karłuszowiec 5
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

 • poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • środa – od godz. 16.00 do godz. 20.00,
 • czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00.


3. Kamieniec ul. Tarnogórska 4a - punkt łączony Kamieniec/Radzionków/Tąpkowice
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

 • środa – od godz. 13.00 do godz. 17.00


Radzionków ul. Jana Pawła II 2 - punkt łączony Kamieniec/Radzionków/Tąpkowice
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

 • czwartek od godz. 13.00 do godz. 17.00,
 • piątek od godz. 08.00 do godz. 12.00.


Tąpkowice ul. Zwycięstwa 17 - punkt łączony Kamieniec/Radzionków/Tąpkowice
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

 • poniedziałek - od godz. 09.00 do godz. 13.00,
 • wtorek - od godz. 15.00 do godz. 19.00.4. Tworóg, ul. Zamkowa 16
Punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON", ul. Słowackiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000376783.
Udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

 • poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • piątek – od godz.14.00 do godz. 18.00.


5. Świerklaniec, ul. Oświęcimska 7
Punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON”, ul. Słowackiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000376783.
Udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

 • poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
 • piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00.


6. Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2
Punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, ul. Raciborska 48 lok. 2, 40- 074 Katowice numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000175368. Udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych

 • poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
 • wtorek – od godz. 13.00 do godz. 17.00,
 • środa – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
 • czwartek – od godz. 13.00 do godz. 17.00,
 • piątek – od godz. 14.30 do godz. 18.30.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Materiały

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa2020.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}