W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Świerklaniec

06.12.2022

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Tytuł projektu: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Świerklaniec”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Świerklaniec, podlegających pod Gminę Świerklaniec, w okresie od 1.10.2022 do 31.03.2023r. poprzez zakup sprzętu ICT – 14 laptopów dla 4 szkół.

Działania w projekcie:

W projekcie przewiduje się grupę docelową objętą wsparciem - uczniowie uciekający z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczający do szkół podstawowych  w Gminie Świerklaniec, tj.   Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim, Szkoła Podstawowa w Świerklańcu, Szkoła Podstawowa w Nowym Chechle, Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzechu. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ICT - 14 laptopów wraz z oprogramowaniem, z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do 4 szkół podstawowych w Gminie Świerklaniec.

Projekt będzie realizowany w okresie od. 01.10.2022r. do 31.03.2023r.

Realizator projektu:

Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania

Całkowity koszt realizacji Projektu: 45 882,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 38 999,87 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2022r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023r.

{"register":{"columns":[]}}