W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości dostępnych mieszkań w Gminie Świerklaniec

27.04.2023

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Tytuł projektu: "Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości dostępnych mieszkań w Gminie Świerklaniec"

Cel projektu: Celem głównym projektu jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem

Działania w projekcie:
W ramach projektu  przewiduje remont wraz z wyposażeniem 2 lokali stanowiących aktualnie pustostan będący w zasobach Gminy Świerklaniec. Lokale zostaną wyremontowane na mieszkania socjalne do tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.
Projekt będzie realizowany w okresie od 23.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania
Całkowity koszt realizacji Projektu: 230 917,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 230 917,00 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 23.06.2023 r
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

{"register":{"columns":[]}}