W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerklańcu - zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2022

10.06.2022

Projekt współfinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię

W ramach umowy dotacji celowej z Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności - kwota udzielonej pomocy finansowej: 285 714,00 zł. 

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych, celem odwodnienia ul. Rodzinnej oraz częściowo ul. Sąsiedzkiej i ul. Tarnogórskiej w Świerklańcu. Kanalizacja deszczowa w ul. Rodzinnej zostanie wybudowana w postaci ciągów odwodnień liniowych prostopadle do osi drogi, podłączonych do wspólnego kanału deszczowego a następnie do przepompowni w ul. Rodzinnej. Odwodnienie ul. Sąsiedzkiej przewidziano jako zabudowę dwóch wpustów drogowych w skrzyżowaniu ulic Sąsiedzkiej i Tarnogórskiej. Odwodnienie ul. Tarnogórskiej planuje się wykonać poprzez zabudowę odwodnienia liniowego w okolicy skrzyżowania ulic Sąsiedzkiej i Tarnogórskiej a następnie jego włączenie do przepompowni  w ul. Rodzinnej. Realizacja zadania zdecydowanie poprawi stan nawierzchni w rejonie powyższych ulic i zapobiegnie zalewaniu posesji mieszkańców przez wody opadowe.

{"register":{"columns":[]}}