W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu

06.07.2022

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 4.5.1  Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Tytuł projektu: Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Gminie Świerklaniec poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Działania w projekcie:
Projekt zakłada budowę centrum przesiadkowego składającego się z głównego peronu autobusowego z wiatą dla pasażerów, peronu z wiatami dla rowerów oraz parkingów dla samochodów osobowych. Projektowane centrum przesiadkowe zlokalizowane zostało
w miejscu istniejącego parkingu i przystanku autobusowego. Cały obiekt zaprojektowano
z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano możliwość wypożyczenia roweru lub pozostawienie własnego roweru. Wiaty rowerowe wyposażone będą w elektryczne ładowarki, zestawy naprawcze. W obrębie parkingów zaprojektowano ładowarki dla samochodów elektrycznych. Cały teren uzupełniony zostanie oświetleniem zewnętrznym parkowym LED, wyposażony zostanie w elementy informacji wizualnej, elementy małej architektury.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowity koszt realizacji Projektu: 5 817 805,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 345 805,26 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 08.09.2022 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

 

{"register":{"columns":[]}}