W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Gmina Stryszów realizuje projekt pn. "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów" współfinansowany w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział w projekcie tj. 327 uczniów a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozami przedstawionymi przez Dyrektorów szkół. Będą to m.in.:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne)
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,
 • zajęcia terapeutyczne.

Oprócz zajęć dodatkowych zakres projektu obejmuje uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Projekt został dofinansowany w kwocie 1 541 775,66 zł, w tym współfinansowanie UE stanowi 1 354 688,05 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 625 625,66 zł.

Wkład własny Beneficjenta w kwocie 83 850 zł stanowi 5,16% i został wyceniony jako wkład rzeczowy (udostępnienie sal na zajęcia).

 

Materiały

Regulamin projektu i rekrutacji
Zarządzenie​_Nr​_4A.docx 0.07MB
Umowa z uczniem
Umowa​_-​_Uczeń​_-​_SP​_Dąbrówka.doc 0.10MB
Oświadczenia uczestnika projektu
OŚWIADCZENIE​_UCZESTNIKA​_PROJEKTU.doc 0.78MB
Fromularz zgłoszeniowy dla ucznia
Formularz​_zgłoszeniowy​_uczeń.doc 0.11MB
Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia
DEKLARACJA​_UCZESTNICTWA​_W​_PROJEKCIE​_-​_uczeń.doc 0.10MB

Zdjęcia (14)

{"register":{"columns":[]}}