W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program "Czyste Powietrze"

Logo programu - czyste powietrze zdrowy wybór

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów nr 149

 Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny to miejsce, w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Stryszów.

Pomoc obejmuje:

 • wytłumaczenie zasad i warunków udziału w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”;
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie na wymianę starego wysokoemisyjnego źródła ciepła na nowy ekologiczny kocioł, termomodernizację (ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w tym budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz montaż odnawialnych źródeł energii;
 • wypełnienie wniosku o płatność i określenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie Stryszów jest otwarty w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy Stryszów.

W celu umówienia spotkania z pracownikiem punktu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (33) 879 74 12

Zachęcamy do odwiedzenia naszego punktu!

O programie „Czyste Powietrze” – warunki od 3 stycznia 2023

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach przedmiotowego programu wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na:

 • wykonanie audytu energetycznego;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
 • wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy ekologiczny kocioł grzewczy (w przypadku kotłowni gazowej kwalifikowalne jest wykonanie przyłącza gazowego/montażu zbiornika na gaz, instalacji wewnętrznej i niezbędnej dokumentacji projektowej);
 • modernizację instalacji c.o. i c.w.u.;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów.

W związku z powyższym, wyróżnia się trzy poziomy dofinansowania (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podstawowym może wynieść 35 000 zł* lub 41 000 zł* (jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne).

W przypadku, gdy mieszkaniec zdecyduje się na wykonanie kompleksowej termomodernizacji swojego budynku/lokalu mieszkalnego, dotacja może wynieść 60 000 zł* lub 66 000 zł* (jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne).

*możliwość dodatkowego dofinansowania audytu energetycznego w kwocie 1 200 zł.

Pod warunkiem, że dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podwyższonym może wynieść z kolei 50 000 zł* lub 59 000 zł* (jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne).

W przypadku, gdy mieszkaniec zdecyduje się na wykonanie kompleksowej termomodernizacji swojego budynku/lokalu mieszkalnego, dotacja może wynieść 90 000 zł* lub 99 000 zł* (jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne).

*możliwość dodatkowego dofinansowania audytu energetycznego w kwocie 1 200 zł.

Pod warunkiem, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1. 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie najwyższym może wynieść nawet 70 000 zł* lub 79 000 zł* (jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne).

W przypadku, gdy mieszkaniec zdecyduje się na wykonanie kompleksowej termomodernizacji swojego budynku/lokalu mieszkalnego, dotacja może wynieść 120 000 zł* lub 135 000 zł* (jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne).

*możliwość dodatkowego dofinansowania audytu energetycznego w kwocie 1 200 zł.

Pod warunkiem, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1. 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub

wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kompleksowa termomodernizacja – modernizacja energetyczna budynku/lokalu mieszkalnego, polegająca na wykonaniu audytu energetycznego i zrealizowaniu zalecenia termomodernizacyjnego, który doprowadzi do:

 1. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 2. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz

https://www.wfos.krakow.pl/ - > Czyste Powietrze - > Portal Beneficjenta - > Wymagana dokumentacja od 03.01.2023

Kalkulator grubości izolacji:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ – kalkulator służący obliczaniu grubości izolacji.

O programie „Czyste Powietrze”  - warunki do 2 stycznia 2023

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach przedmiotowego programu wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na:

 • wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy;
 • wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy ekologiczny kocioł;
 • modernizację instalacji c.o. i c.w.u.;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów.

W związku z powyższym, wyróżnia się trzy poziomy dofinansowania (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podstawowym może wynieść 25 000 zł lub 30 000 zł (jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne).

Pod warunkiem, że dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 100 000 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podwyższonym może wynieść z kolei 32 000 zł (42 000 zł z prefinansowaniem) lub

37 000 zł [jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne (47 000 zł z prefinansowaniem)].

Pod warunkiem, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie najwyższym może wynieść nawet 60 000 zł (70 000 zł z prefinansowaniem) lub 69 000 zł [jeśli instalowane są panele fotowoltaiczne (79 000 zł z prefinansowaniem)].

Pod warunkiem, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1.  900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub

wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfos.krakow.pl (https://portal.wfos.krakow.pl/)

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w gminie Stryszów

Materiały

Czyste Powietrze
WFOŚ
Kalkulator grubości izolacji:
{"register":{"columns":[]}}