W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obowiązki dotyczące nieczystości ciekłych

01.02.2024

Informujemy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi

plakat

Informujemy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi

Urząd Gminy Siedlce informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości mają obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Siedlce.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Dodatkowo przypominamy, że Właściciel zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Siedlce lub
  • w poniższym artykule w sekcji materiały

Materiały

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych
Zgłoszenie​_zbiorników​_bezodpływowych.docx 0.01MB
zestawienie
Zestawienie​_firm​_wywożących​_nieczystości​_płynne​_na​_terenie​_Gminy​_Siedlce.pdf 0.41MB
{"register":{"columns":[]}}