W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach  powołana została Zarządzeniem Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 lutego 2018r.

 Skład Komisji:

Anna Wróblewska Przewodniczący
Agata Pasik  Z- ca Przewodniczącego
Iwona Chacińska Sekretarz
Małgorzata Mazurek Członek
Andrzej Skaruz Członek

 

Członkowie Komisji pracują w trzech zespołach:

a) Zespół ds. pomiarów i kontroli

Do zadań zespołu należą: oględziny i pomiar miejsc usytuowania punktów sprzedaży alkoholu, kontrola prawidłowości korzystania z zezwoleń;

b) Zespół ds. profilaktyki 

Zespół zajmujący się koordynacją realizacji działań profilaktycznych, przygotowaniem projektu  Programu na następny rok, rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych o działalności Komisji, inicjowaniem zakupu książek, czasopism, itp.

c) Zespół ds. motywowania do leczenia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do zadań zespołu należą: rozmowy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin, przygotowanie dokumentacji w celu wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia,                 przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, udział w pracach  Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy.

Harmonogram posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach:

- 20 stycznia 2022 r.,
- 10 lutego 2022 r.,
- 10 marca 2022 r.,
- 7 kwietnia 2022 r.,
- 12 maja 2022 r.,
- 9 czerwca 2022 r.,
- 7 lipca 2022 r.,
-11 sierpnia 2022 r.,
-8 września 2022 r.,
- 6 października 2022 r.,
-17 listopada 2022 r.,
- 8 grudnia 2022 r.,

HARMONOGRAM DYŻURU INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ W PUNKCIE KONSULTACYJNO- INFORMACYJNYM GOPS w godz. 9:00-12:00

- 21 stycznia 2022 r.,
- 4, 18 lutego 2022 r.,
- 4, 18 marca 2022 r.,
- 8, 22 kwietnia 2022 r.,
- 6, 20 maja 2022 r.,
- 3, 24 czerwca 2022 r.,

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA W PUNKCIE KONSULTACYJNO- INFORMACYJNYM GOPS

DLA DOROSŁYCH    -    ŚRODA w godz. 8-12

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    - PIĄTEK  12.30 – 16.30

 

HARMONOGRAM DYŻURU PRZEWODNICZĄCEGO GKRPA W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM GOPS

CZWARTEK – 8.00-16.00

Punkt Konsultacyjny.

 W ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach, w pokoju nr 4 A działa Punkt Konsultacyjny  dla mieszkańców gminy, w którym pomoc psychologiczną  (po wcześniejszym umówieniu wizyty) mogą uzyskać osoby uzależnione i członkowie ich rodzin oraz osoby doznające przemocy, jak również osoby nimi zagrożone.

Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16 osobiście lub telefonicznie – tel. 25 - 633 09 64

PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

Podstawowymi zadaniami punktu konsultacyjnego są:

● motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;

● motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;

● udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu);

● rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy;

● inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

● gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 

Materiały

Wniosek​_o​_wszczecie​_postpeowania​_w​_stosunku​_do​_osoby​_nadużywającej​_alkoholu
Wniosek​_o​_wszczecie​_postpeowania​_w​_stosunku​_do​_osoby​_naduzywającej​_alkoholu.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}