W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach  powołana została Zarządzeniem Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 lutego 2018r.

 Skład Komisji:

Anna Wróblewska Przewodniczący
Agata Pasik  Z- ca Przewodniczącego
Iwona Chacińska Sekretarz
Małgorzata Mazurek Członek
Andrzej Skaruz Członek

 

Członkowie Komisji pracują w trzech zespołach:

a) Zespół ds. pomiarów i kontroli

Do zadań zespołu należą: oględziny i pomiar miejsc usytuowania punktów sprzedaży alkoholu, kontrola prawidłowości korzystania z zezwoleń;

b) Zespół ds. profilaktyki 

Zespół zajmujący się koordynacją realizacji działań profilaktycznych, przygotowaniem projektu  Programu na następny rok, rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych o działalności Komisji, inicjowaniem zakupu książek, czasopism, itp.

c) Zespół ds. motywowania do leczenia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do zadań zespołu należą: rozmowy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin, przygotowanie dokumentacji w celu wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia,                 przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, udział w pracach  Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ PLENARNYCH w 2022 ROKU

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SIEDLCACH

 

MIESIĄC

DZIEŃ (CZWARTEK)

STYCZEŃ

20

LUTY

10

MARZEC

10

KWIECIEŃ

7

MAJ

12

CZERWIEC

9

LIPIEC

7

SIERPIEŃ

11

WRZESIEŃ

8

PAŹDZIERNIK

6

LISTOPAD

17

GRUDZIEŃ

8

 

HARMONOGRAM DYŻURU INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ

W PUNKCIE KONSULTACYJNO- INFORMACYJNYM GOPS

 

MIESIĄC

DZIEŃ (PIĄTEK)

godzina

LIPIEC

15, 29

9.00 - 12.00

SIERPIEŃ

12, 26

WRZESIEŃ

9, 23

PAŹDZIERNIK

7, 21

LISTOPAD

4, 25

GRUDZIEŃ

2, 16

 

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA

W PUNKCIE KONSULTACYJNO- INFORMACYJNYM GOPS

DLA DOROSŁYCH    -    ŚRODA w godz. 8-12

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    - PIĄTEK  11.45-16.45

 

HARMONOGRAM DYŻURU PRZEWODNICZĄCEGO GKRPA

W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM GOPS

CZWARTEK – 8-16

 

Podstawowymi zadaniami Punktu Konsultacyjnego są:

● motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;

● motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;

● udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu);

● rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy;

● inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

● gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

Punkt Konsultacyjny.

 W ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach, w pokoju nr 4 A działa Punkt Konsultacyjny  dla mieszkańców gminy, w którym pomoc psychologiczną  (po wcześniejszym umówieniu wizyty) mogą uzyskać osoby uzależnione i członkowie ich rodzin oraz osoby doznające przemocy, jak również osoby nimi zagrożone.

Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16 osobiście lub telefonicznie – tel. 25 - 633 09 64

PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

 

 

Materiały

Wniosek​_o​_wszczecie​_postpeowania​_w​_stosunku​_do​_osoby​_nadużywającej​_alkoholu
Wniosek​_o​_wszczecie​_postpeowania​_w​_stosunku​_do​_osoby​_naduzywającej​_alkoholu.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}