W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach  powołana została Zarządzeniem Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 lutego 2018r.

 Skład Komisji:

Anna Wróblewska Przewodniczący
Agata Pasik  Z- ca Przewodniczącego
Aneta Szymańska Sekretarz
Iwona Chacińska  Członek
Małgorzata Mazurek Członek
Andrzej Skaruz Członek

 

Członkowie Komisji pracują w trzech zespołach:

a) Zespół ds. pomiarów i kontroli

Do zadań zespołu należą: oględziny i pomiar miejsc usytuowania punktów sprzedaży alkoholu, kontrola prawidłowości korzystania z zezwoleń;

b) Zespół ds. profilaktyki 

Zespół zajmujący się koordynacją realizacji działań profilaktycznych, przygotowaniem projektu  Programu na następny rok, rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych o działalności Komisji, inicjowaniem zakupu książek, czasopism, itp.

c) Zespół ds. motywowania do leczenia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do zadań zespołu należą: rozmowy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin, przygotowanie dokumentacji w celu wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia,                 przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, udział w pracach  Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy.

Terminarz posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach:

- 21 stycznia 2021 r.,
- 11 lutego 2021 r.,
- 11 marca 2021 r.,
- 15 kwietnia 2021 r.,
- 20 maja 2021 r.,
- 17 czerwca 2021 r.,
- 15 lipca 2021 r.,
-19 sierpnia 2021 r.,
-16 września 2021 r.,
- 21 października 2021 r.,
-18 listopada 2021 r.,
- 16 grudnia 2021 r.,

 

Dyżury informacyjno- konsultacyjne pełnione są przez:

- Przewodniczącego GKRPA-  w  poniedziałki i piątki, w godzinach 8.00- 12.00
-  Członków Komisji -  zgodnie z harmonogramem posiedzeń Komisji, w godzinach  16.1518.00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 4A.)

Konsultacje prowadzone są po uprzednio umówionym kontakcie telefonicznym  pod nr 25 633 09 64, kom. 506 029 492.

Punkt Konsultacyjny.

 W ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach, w pokoju nr 4 A działa Punkt Konsultacyjny  dla mieszkańców gminy, w którym pomoc psychologiczną  (po wcześniejszym umówieniu wizyty) mogą uzyskać osoby uzależnione i członkowie ich rodzin oraz osoby doznające przemocy, jak również osoby nimi zagrożone.

Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16 osobiście lub telefonicznie – tel. 25 - 633 09 64

PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

 

Materiały

Wniosek​_o​_wszczecie​_postpeowania​_w​_stosunku​_do​_osoby​_nadużywającej​_alkoholu
Wniosek​_o​_wszczecie​_postpeowania​_w​_stosunku​_do​_osoby​_naduzywającej​_alkoholu.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}