W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
  2. cel zajęcia pasa drogowego;
  3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
  4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 3. Do wniosku należy załączyć:
  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  3. (Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego).
 4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
  1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
  2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczona zgodnie z Uchwałą nr XXXV/419/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 07 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Termin zapłaty:

Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego stała się ostateczna (decyzja staje się ostateczna w przypadku nie wniesienia przez stronę odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia).

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na konto Gminy Margonin nr 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, sekretariat

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 3

Kontakt: 67 28 46 068, 67 35 41 331

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Inne:

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
 2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Materiały

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót
Wniosek​_na​_zajecie​_pasa​_drogowego​_-​_prowadzenie​_robot.pdf 0.07MB
Wniosek o zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń
Wniosek​_na​_zajecie​_pasa​_drogowego​_-​_umieszczenie​_urzadzen.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:20 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Zagozda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1.0 09.02.2022 09:20 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}