W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta i Gminy w Margoninie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

  • poczta elektroniczna: sekretariat@margonin.pl - adres do Sekretariatu. Na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
  • fax: 67 284 72 73

Ponadto osobie uprawnionej przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy),
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy),
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie urzędu.

Świadczenie może być również realizowane przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie posługującego się PJM.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Materiały

Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia PJM, SJM, SKOGN
Zgloszenie​_dotyczace​_korzystania​_ze​_swiadczenia.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:09 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Kurnik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 1.0 09.02.2022 09:09 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}