W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - działka numer: 64/1 obręb Zbyszewice

Wszczęcie postępowania

Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy

Materiały

01 Wszczęcie postępowania
01​_Wszczecie​_postepowania.pdf 0.11MB
01.1 Wniosek
011​_Wniosek.pdf 0.59MB
01.2 KRS
012​_KRS.pdf 0.01MB
01.3 Mapa ewidencyjna
013​_Mapa​_ewidencyjna.pdf 0.36MB
01.4 Planowany sposób zagospodarowania terenu i oddziaływanie
014​_Planowany​_sposob​_zagospodarowania​_terenu​_i​_oddzialywanie.pdf 0.37MB
01.5 KIP
015​_KIP.pdf 15.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wszczęcie postępowania 1.0 10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Dokumenty OOŚ

Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy

Materiały

Opinia RDOŚ
Opinia​_RDOS.pdf 2.02MB
Postanowienie BMIG
Postanowienie​_BMIG.pdf 0.11MB
Opinia PGWWP
Opinia​_PGWWP.pdf 1.36MB
Opinia PPIS
Opinia​_PPIS.pdf 2.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dokumenty OOŚ 1.0 10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Raport OOŚ

Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy

Materiały

01.1 Raport OOŚ
011​_Raport​_OOS.pdf 3.39MB
01.2 Raport oświadczenie
012​_Raport​_oswiadczenie.pdf 0.39MB
Zawiadomienie o Raporcie OOŚ
Zawiadomienie​_o​_Raporcie​_OOS.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Raport OOŚ 1.0 10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Postanowienie RDOŚ - odmowa uzgodnienia

Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy

Materiały

Postanowienie RDOŚ ws OOŚ
Postanowienie​_RDOS​_ws​_OOS.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Postanowienie RDOŚ - odmowa uzgodnienia 1.0 10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy

Materiały

Zakończenie postępowania
Zakonczenie​_postepowania.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 1.0 10.02.2022 11:39 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Decyzja
Odwołanie od decyzji

13.04.2022

Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy

Materiały

Odwołanie PVE 137 od decyzji
Odwołanie​_PVE​_137​_od​_decyzji.pdf 1.07MB
Przekazanie sprawy do SKO
Przekazanie​_sprawy​_do​_SKO.pdf 0.07MB
Decyzja SKO
Decyzja​_SKO.pdf 0.52MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2022 11:52 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Odwołanie od decyzji 2.0 25.08.2022 13:18 Krzysztof Maciejewski
Odwołanie od decyzji 1.0 13.04.2022 11:52 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}