W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Strategia Rozwoju Gminy - zaproszenie do konsultacji

17.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą XXXIX/360/2022 Rady Miejskiej
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski na lata
2023-20230, w tym tryb jej konsultacji, zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Krzyż Wielkopolski oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2023-2030.
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 20 października 2022 r. do 23 listopada 2022 r.
lub podczas spotkania konsultacyjnego.
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@krzyz.pl
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2023-2030 odbędzie się 17 listopada 2022 roku o godz. 1600 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzyżu Wielkopolskim.

www.prawomiejscowe.pl/GminaKrzyzWielkopolski/document/884906/Og%C5%82oszenie-6_2022_O

{"register":{"columns":[]}}