W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stacja Krzyż - konsultacje PKP

19.05.2022

Skład PKP

PKP PLK S.A. do dnia 7 czerwca 2022 r. przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące modernizacji stacji Krzyż. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców i właścicieli nieruchomości o planowanej inwestycji, przedstawienie zakresu rzeczowego oraz proponowanych rozwiązań projektowych. W trakcie konsultacji mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i pytania na adres:
konsultacje-st.krzyz@plk-sa.pl.

Po zakończeniu konsultacji planowane jest spotkanie informacyjne podsumowujące zgłoszone problemy i stanowiska.

Cel inwestycji

1.    Dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb klientów
2.    Skrócenie czasu przejazdu, poprawa punktualności połączeń pasażerskich i towarowych
3.    Zwiększenie dostępności transportu kolejowego

Opis inwestycji
Cel projektu
o    Kompleksowa modernizacja stacji Krzyż wraz z przyległymi odcinkami linii kolejowych nr 203 Tczew – Piła – Gorzów Wlkp. - Kostrzyn i 351 Poznań - Szczecin;
o    Skrócenie czasu jazdy dzięki zwiększeniu prędkości jazdy i zapewnieniu bezkolizyjnych wjazdów i wyjazdów ze stacji;
o    Poprawa przepustowości linii kolejowych poprzez zabudowę nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym i bezkolizyjnych łącznic;
o    Dostosowanie rozkładu jazdy pociągów do oczekiwań podróżnych;
o    Ułatwienie dostępu do informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników;
o    Poprawa szeroko pojętego bezpieczeństwa – zarówno w ruchu pociągów jak i bezpieczeństwa pasażerów na stacji, dzięki modernizacji systemów sterowania ruchem kolejowym, zabudowanie nowoczesnych peronów oraz systemu monitoringu wizyjnego;
o    Zapewnienie interoperacyjności kolei w tym dostosowanie do wymagań sieci TEN-T w europejskim kolejowym korytarzu transportowym Bałtyk - Adriatyk;
o    Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez zmniejszenie emitowanego hałasu i drgań dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie nawierzchni torowej oraz redukcja emisji spalin dzięki elektryfikacji.

Zakres inwestycji
o    Dostosowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich – zmiana układu geometrycznego stacji, budowa nowych torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, likwidacja zbędnej infrastruktury, uporządkowanie stacji i terenów wyłączonych z użytkowania;
o    Zabudowa urządzeń DSAT (detekcji stanów awaryjnych taboru);
o    Zabudowa monitoringu wizyjnego na terenie stacji (w przejściu podziemnym, na peronach i placach składowych);
o    Przystosowanie torów stacyjnych do obsługi pociągów o długości do 750 m;
o    Remonty, przebudowa lub budowa nowych obiektów inżynieryjnych, takich jak przepusty, wiadukty, mosty oraz przejście podziemne.
o    Likwidacja istniejącej kładki i budowa nowego przejścia podziemnego zlokalizowanego w osi wyjścia z parku, łączącego obie części miasta. Zakładana szerokość ok. 6 m, każde wyjście z przejścia będzie wyposażone w schody stałe i windę;
o    Przebudowa systemu odwodnienia stacji.

Zakładane do uzyskania parametry techniczne inwestycji (stacji Krzyż)
o    Maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich – 160 km/h dla linii 203 i 120 km/h dla linii nr 351, dla pociągów towarowych – 120 km/h na obu liniach;
o    Przebudowa i rozbudowa układów torowych stacji – torów głównych zasadniczych linii kolejowej nr 203 i 351 oraz torów głównych dodatkowych i bocznych. Przebudowa zachodniej i wschodniej głowicy stacyjnej;
o    Budowa dwóch dodatkowych torów od linii kolejowej nr 203 do linii kolejowej nr 351
w kierunku Poznania Głównego i Szczecina Głównego;
o    Zaprojektowanie toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne;
o    Budowa nowych peronów o wysokości 76 cm, wyposażonych w niezbędne udogodnienia: ławki, gabloty informacyjne, tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) oraz wiaty peronowe, a także ułatwienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się:

Instrukcja korzystania z plików kmz /Google Earth/:
1.    Pobrać plik, zapisać i wypakować na dysku komputera.
2.    W przeglądarce internetowej wpisać adres: https://www.google.com/earth/
3.    Po załadowaniu się strony należy wybrać z umieszonego w lewym górnym rogu menu zakładkę Projekty, a następnie polecenie Otwórz oraz kliknąć Importuj plik KML z komputera.

Materiały

PKP - konsultacje społeczne
PKP​_konsultacje​_spoleczne​_202205.pdf 0.57MB
PKP konsultacje
PKP​_konsultacje​_202205.zip 40.48MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}