W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacja azbestu

31.03.2022

Dach

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski", Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego informuje o możliwości składania wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich. Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim w terminie do 20 kwietnia 2022 r.

Wyroby zawierające azbest zostaną odebrane przez specjalistyczną firmę.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne,  podmioty prowadzące działalność gospodarczą i rolnicy. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Krzyż Wielkopolski, z której ma zostać usunięty azbest. Środki finansowe pochodzą budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowanie nie dotyczy osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport lub przekazały azbest do unieszkodliwienia. Dofinansowanie nie dotyczy również położenia nowego pokrycia dachowego.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest określa Zarządzenie Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego nr 494/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski na rok 2022".

Regulamin finansowania i wniosek do pobrania na stronie bip.krzyz.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

{"register":{"columns":[]}}