W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LGD - konsultacje społeczne lokalnej strategii rozwoju

02.11.2022

LGD

LGD rozpoczyna konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020.


Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

  • trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
  • niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
  • niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
  • nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

Pierwsza proponowana zmiana dotyczy możliwości zwiększenia intensywności wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ogłaszanych naborów z 50 000zł na 100 000zł.
Zmiana podyktowana jest obecną sytuacją gospodarczą na rynku oraz wzrastająca inflacją.

Druga zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanej kwoty środków w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych do Przedsięwzięcia 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach którego planowane jest ogłoszenie naboru wniosków.

Niewykorzystane środki w ramach przedsięwzięć 1.2.7 Organizacja wydarzeń promujących obszar LGD oraz 1.2.8 Udział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych planuje się przesunąć na Przedsięwzięcie 1.3.4 Aktywni Mieszkańcy – pobudzanie aktywności mieszkańców, co umożliwi ogłoszenie dodatkowego konkursu w roku 2023.
Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia zwiększono też limit pomocy z 300 tys. na 500 tys. możliwy do wykorzystania w ramach PROW 2014-2020 przewidziany dla organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z pracownikiem biura LGD (tel. 67 344 16 53)
  • mailowy na adres: biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl lub
  • osobisty w biurze LGD (ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków)

w terminie do 9 listopada 2022 r. do godz. 15:00.

 

Formularz proponowanych zmian- pobierz plik 

LSR PROW 2014-2020 (Proponowane zmiany) - pobierz plik

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - AKTUALNOŚCI - Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania (czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl)

{"register":{"columns":[]}}