W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

18.06.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2024-2034.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 18 czerwca 2024 r. do dnia 23 lipca 2024 r.  w postaci:

  1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza załączonego do ogłoszenia.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@krzyz.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim,
    ul. Wojska Polskiego 14, 64 - 761 Krzyż Wielkopolski
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64 - 761 Krzyż Wielkopolski (pokój nr 16) w godzinach pracy Urzędu.
  1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/Z1K9p6c0Gy
  2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 5 lipca 2024 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/e7B1Tb1TUv. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 16 lipca 2024 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji
do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępne na żądanie osób zainteresowanych w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim:

  • formularz zgłaszania uwag,
  • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2024-2034 wraz z załącznikami.

Marta Kubiak
Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego

Materiały

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2024-2034
ogloszenie​_20240618.pdf 0.51MB
{"register":{"columns":[]}}