W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim

1 września 2017 r. Gmina Krzyż Wielkopolski zawarła umowę z Wykonawcą wyłonionym w toku postępowania przetargowego  na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wlkp." Projekt realizuje Przedsiębiorstwo  Usługowo Handlowe „Sanitar” Jan  Kordacz ul. Al. 11-go Listopada 91 k, 66-400 Gorzów Wlkp. 5 września br. przekazano Wykonawcy w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego plac budowy. Inwestycja dofinansowywana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO Oś priorytetowa 4:Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa,  w wysokości szacowanej do max. 85% kosztów kwalifikowalnych. Przyznana kwota  dotacji na realizację projektu wynosi 3 578 703,16 zł. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie około 5,7 mln zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Przewidywany termin zakończenia robót  30.06.2018 r.

{"register":{"columns":[]}}