W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o LXXXIII Sesji Rady Gminy

15.03.2024

Miniaturka Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2027 r. na realizację projektu pn."Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło" w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie FEPK.07.18.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Jasło.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęciu Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Jasło.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2024.
 13. Sprawy różne.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne wnioski i zapytania.    
 17. Zakończenie.

Józef Dziedzic
Przewodniczący Rady Gminy Jasło

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2024 19:49 Jakub Godfryd
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Józef Dziedzic
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie o LXXXIII Sesji Rady Gminy 1.0 15.03.2024 19:49 Jakub Godfryd

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}