W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestr instytucji kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jasło:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. poz. 1330)).

Wpłat należy dokonywać na rachunek:
Nr 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560

Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Materiały

Rejestr instytucji kultury
rejestr-instytucji-kultury-gmina-jaslo.pdf 0.11MB
Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji kultury
wzor-odpisu-pelnego-z-rejestru-instytucji-kultury.pdf 0.14MB
Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury
wzor-odpisu-skroconego-z-rejestru-instytucji-kultury.pdf 0.12MB
Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury
wzor-wniosku-o-dokonanie-zmian-wpisu-w-rejestrze-instytucji-kultury.pdf 0.14MB
Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury
wzor-wniosku-o-odpis-z-rejestru-instytucji-kultury.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2023 13:05 Jakub Godfryd
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Dubiel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr instytucji kultury 1.0 13.04.2023 13:05 Jakub Godfryd

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}