W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opłata za odpady komunalne na 2024 rok

03.01.2024

TERENY ZAMIESZKAŁE

 • 24,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
 • 5,40 zł ulga (miesięcznie od 1 osoby) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, deklarujących kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. 

TERENY NIEZAMIESZKAŁE,

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (t.j. domy ludowe, budynki świetlicowe, OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie itp.) opłata wysokości:

 • 17,00 zł za worek o pojemności 120 litrów
 • 34,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
 • 155,83 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
 • 991,67 zł za pojemnik o pojemności 7m³
   

W przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się opłatę ryczałtową w wysokości 191,90 zł na rok.

TERMINY PŁATNOŚCI

 • za styczeń, luty, marzec do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
 • za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

Właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, u sołtysów bądź przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 81 1050 1562 1000 0090 8074 0229, bądź na indywidualny numer konta.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

{"register":{"columns":[]}}