W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

20.12.2021

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Informacja BIP

Zwołuję XXXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

 

na dzień 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 listopada 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/252/21.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/253/21.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/254/21.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/255/21.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2022, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/256/21.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/257/21.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/258/21.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/259/21.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, wystąpienie radnych, opinia: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/260/21.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, opinia: Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/261/21.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 18. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 

Przewodniczący rady

/-/ Aleksandra Walendowska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2021 12:16 Daria Czechowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Walendowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 2.0 09.12.2021 08:47 Łukasz Maciejewski
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 1.0 08.12.2021 12:16 Daria Czechowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}