W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

23.11.2021

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Informacja BIP

Zwołuję XXXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

 

na dzień 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród dla medalistów drużynowych Mistrzostw Polski w Bilardzie.
 4. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu   28 września 2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXI/241/21.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/242/21.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/243/21.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/244/21.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/245/21.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/246/21.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/247/21.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/248/21.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r., wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/249/21.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia  6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281, wystąpienie Przewodniczącego Komisji, opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/250/21.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez  Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Przewodniczącego Komisji, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXX/251/21.
 18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 19. Interpelacje radnych.
 20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 21. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

/-/ Aleksandra Walendowska

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.11.2021 09:35 Daria Czechowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Walendowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 2.0 25.11.2021 08:29 Michał Szczepanek
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 1.0 10.11.2021 09:35 Daria Czechowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}