W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
2020-12-17 14:00
 

, 

Zwołuję na dzień 17 grudnia 2020 roku /czwartek/ o godzinie 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad (udział w posiedzeniu możliwy stacjonarnie i zdalnie):

   Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok;
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026;
c) uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok;
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2026;
e) ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2021;
f) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego;
g) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Zapytania i wolne głosy.
4. Zakończenie.                                            
    Przewodniczący Komisji
        
             /-/ Barbara Polus
  
Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r.;
b) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Zapytania i wolne głosy.
4. Zakończenie.                                            

    Przewodniczący Komisji
    
          /-/  Dorota Woźniak


   Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) ustanowienia symbolu graficznego (logo) Gminy Janowiec Wielkopolski;
b) wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski;
c) planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Zapytania i wolne głosy.
4. Zakończenie.                                            
                                    Przewodniczący Komisji
   
                                   /-/  Teresa Rusiewicz

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Zapytania i wolne głosy.
4. Zakończenie.                                            
                                   Przewodniczący Komisji
   
                                   /-/ Leszek Rutkowski